Nieuws

Grote stap PMC 2 richting lijfsbehoudZaterdag 2 maart waren wij in Stein te gast bij de schaakteams van Zuid Limburg. In een sfeervolle ruime hal waren ruim 80 schakers aanwezig. Wij speelden tegen het 5e team dat tot nu toe puntloos onderaan stond. Wij hadden gemiddeld ongeveer 60 elopunten meer dan onze tegenstander.

Huub aan bord 7 speelde een prima partij. Zijn tegenstander verloor een tempo, waardoor Huub de f-lijn kon pakken en er 2 torens kon zetten. Met secuur spel kon Huub dat in winst omzetten.

Wim aan bord 5 opende zoals gebruikelijk met f4. Na een redelijk gelijkopgaande voortzetting offerde zijn tegenstander een stuk voor een pion met matdreiging. Wim toonde aan dat dat niet correct was. Hij ontsnapte met zijn koning en kon vervolgens winnen.

Bij Frans aan bord 2 ging het lang gelijk op met hier en daar wat speldenprikken. Na het middenspel maakte zijn tegenstander een fout waardoor Frans 2 pionnen kon veroveren. Dit was voldoende voor de winst.

Niek aan bord 3 viel ook aan op de f-lijn met mooie aanvalskansen. Zijn tegenstander posteerde echter een Trojan Horse in het centrum en kon de stelling consolideren. Met onze 3-0 voorsprong was remise dus een goed resultaat.

Alex aan bord 8 verloor een stuk voor een pion en later ook nog een kwaliteit. Hij wilde al opgeven, maar op advies van Huub speelde hij door. En zowaar maakte zijn tegenstander ineens enkele fouten en kwam Alex nog in een gewonnen eindspel terecht. Dit cadeautje werd gretig omgezet in winst waardoor de zege al binnen was.

Het leek een grote zege te gaan worden, maar dat werd het toch niet.

Ikzelf aan bord 4 verloor in een combinatie in het middenspel een pion, maar vond tegenspel met een aanval op de koningsvleugel. Mijn tegenstander kon dit alleen pareren door een kwaliteitsoffer. Mijn loper stond echter slecht terwijl zijn stukken goed samenwerkten. In tijdnood gaf ik een cruciale pion weg waardoor ik meteen verloor.

Bij Herman aan bord 6 ging het ook heel lang gelijk op. Hij gaf in het middenspel echter een pion cadeau en moest knokken om remise te maken. Omdat zijn tegenstander heel secuur speelde lukte dat niet en moest Herman uiteindelijk opgeven.

Jorg aan bord 1 was zoals gewoonlijk nog als laatste bezig. Hij had in de opening een pion geofferd voor initiatief. Hij zadelde zijn tegenstander met een dubbelpion op en kwam steeds iets beter te staan. Hij kwam in een eindspel terecht met 2 pionnen meer, maar dat waren wel losse pionnen. Zijn tegenstander had een gevaarlijk opgerukte vrijpion. Er kwam uiteindelijk een eindspel van toren en 2 pionnen voor Jorg en toren en 1 pion voor zijn tegenstander. Die wist het met bekwaam spel remise te houden.

Einduitslag 5-3 voor ons.

Wij hebben met nog 2 wedstrijden te gaan nog 3 teams onder ons. Er degraderen 2 teams. Wij zijn nog niet 100% veilig maar wel waarschijnlijk.

Ton Thijssen


PION 2 loopt schade opVrijdag 9 februari leek het wel een massakamp tegen UVS. PION 1 moest tegen UVS 2 en wij tegen UVS 3. UVS heeft de laagste teamrating van onze klasse en stonden gedeeld laatste. Echter moesten we oppassen aangezien ze de laatste externe wedstrijd hadden gewonnen. Deze keer zat Wilbert Reijnen op de bank. Met een ratingverschil op de meeste borden van 100 tot 200 punten, was het gedurende de wedstrijd nog niet echt sprake van een overwicht. Behalve bij Gerrit, die de tegenstander vakkundig oprolde. De tweede uitslag kwam van Alexander. Hij kreeg na de opening de e-lijn tot beschikking en de toren op e2 zaaide uiteindelijk dood en verderf. Omstanders gaven nog aan dat bij een dame-offer een mooie mat was met een pion, maar hij maakte het zakelijk af met 1 zet meer mat. Bij een 2-0 stand zou de eindwinst voor handen moeten zijn, maar niets is minder waar. Henk maakte in het middenspel een fout die 2 pionnen kostte en dus de wedstrijd. Ook Bram verslikte zich in de tegenstander en verloor van de topscoorder van de tegenstander. PION 2 kwam weer op voorsprong door Darwin. In een partij waar Darwin een licht voordeel had, deed de tegenstander een dubieuze paardoffer tegen 2 pionnen. Darwin weerlegde het vakkundig en met een paard en 3 pionnen tegen 5 pionnen kwam de tegenstander’s koning in zetdwang en kon Darwin met de Koning naar de andere pionnen. De winst was binnen en een 3-2 voorsprong. Als laatste was Rene bezig. In het begin van het seizoen trok hij de winst over de streep, maar helaas deze keer niet. In een tijdnoodfase waar hij wel 2 pionnen voor stond, maar een koningsaanval over zich heen kreeg. De tegenstander kreeg een pion op f6 en binnen 2 zetten kan de dame op g7 mat geven. Helaas zag Rene dat niet op tijd. Eindstand daardoor teleurstellend 3-3 en zijn we de gedeelde koppositie kwijt.

Volgende wedstrijd is uit tegen Mook 2 op 14 maart ipv op de kalender staande 7 maart.


PION 1 zwijnt in matige wedstrijd tegen UVS 2De wedstrijd tegen UVS 2 leek een makkie te worden voor PION. Aan alle acht borden was de PION-speler sterker, het gemiddelde ratingverschil was zelfs 160 punten. Maar het liep anders.

Halverwege de wedstrijd zag het ernaar uit dat we na de afgang tegen Wijchen weer een smadelijke nederlaag zouden lijden. Het was vooral dankzij een schwindel van Wim dat dit lot ons bespaard bleef en we uiteindelijk met 4½ – 3½ wonnen.

Wat is er toch aan de hand met ons team, dat twee jaar geleden nog kampioen van de hoofdklasse A werd?

De wedstrijd begon aan vijf borden, want een auto met drie UVS-spelers was vast komen te zitten in het carnavalsgewoel. Toen ze een half uur te laat binnen kwamen, stond PION aan de andere vijf borden gelijk of beter.

Ikzelf was het eerste klaar. Ik had met Furkan Dengiz dezelfde tegenstander als vorig jaar en ook nu kwam hij er niet aan te pas. In een Russische partij waarin ik voor de verandering wit had, won ik een centrumpion en dat bood me ook een mooie diagonaal naar de zwarte koningsstelling. Na 28 zetten gunde hij me de eer om hem mat te zetten.

Voordat ik met Furkan de foyer indook voor de na-analyse liep ik nog even de borden langs en zag hoe onze perspectieven opeens verslechterd waren. Ronald, een van degenen die een half uur op zijn tegenstander had moeten wachten, had in korte tijd zijn stelling verprutst en had een kwaliteit moeten geven om het hoofd boven water te houden. Ook Jo, die een leuke compensatie had gekregen voor een theoretisch pionoffer, had zijn voordeel verspeeld door zijn koningsstelling met f7-f6 te verzwakken. Gelukkig stonden de anderen nog gelijk tot veel beter.

Toen ik een kwartier later in de zaal terugkeerde, was het beeld verder gekanteld. Ton Thijssen, die een overzichtelijke gelijkstaande stelling had bereikt had opeens verloren. Hoe dat kwam, kon ik hem niet vragen, want hij was meteen vertrokken. Jo’s stelling was verder verslechterd, hij had een kwaliteit moeten geven om het hoofd boven water te houden.

Lichtpuntje was wel de partij van Arno. Kort voor de wedstrijd had Arno me gebeld met het verzoek om een vervanger te zoeken, want hij zat aan een diner dat kon uitlopen. Arno kwam toch, slechts tien minuten te laat, en hij zette zijn tegenstander meteen de duimschroeven aan. Of het door de wijn bij het diner kwam weet ik niet, maar Arno speelde fris en onbevangen als in zijn jonge jaren. Zijn tegenstander Jan-Hendrik Donkervoort kon na 20 zetten nauwelijks meer een stuk bewegen en moest lijdelijk toezien hoe Arno met zijn paard een toren oppikte die zich niet meer kon verroeren.

Arno’s winst bracht de stand op 2-1 voor PION.

Ook Herman speelde fris en vrolijk. Met allerlei paardmanoeuvres hield hij de stelling levendig en uiteindelijk besliste hij de strijd op taktische wijze. Omdat Jo inmiddels had opgegeven, stond er 3-2 op de teller, maar met onafwendbaar verlies van Ronald in het verschiet.

Wim had het intussen moeilijk gekregen tegen Klas Wüstefeld. Zijn pionnenopmars op de damevleugel was tot staan gebracht en hij was er een pion bij ingeschoten. In een zenuwslopende finale waarbij Wim nog twee minuten op de klok had, kreeg hij het voor elkaar om de witte dame en koning op één lijn voor zijn toren te krijgen. Dat leverde hem de winst en een zucht van verlichting op.

Kort daarna gaf Ronald op, na een tijd lang een eindspel met paard tegen dame te hebben doorgespeeld. Kennelijk kon zijn paard toch niet tegen de dame op.

En zo was Theo weer eens degene die de beslissing moest brengen. Theo verkeert niet in zijn beste vorm en wist lange tijd geen voordeel te behalen tegen zijn ruim 300 ratingpunten zwakkere tegenstander Simon van Dijk. Maar in het eindspel leek het dan toch te gaan lukken. Theo won een loper en zijn verbonden vrijpionnen leken ongehinderd de overkant te bereiken. Maar Simon had ook twee verbonden vrijpionnen die best gevaarlijk waren. Met ieder nog een minuut op de klok probeerde Theo zijn b-pion te laten promoveren en wist Simon dat te verhinderen met een spervuur van schaakjes. Uiteindelijk koos Theo voor zekerheid en berustte hij in remise, daarmee de matchwinst binnenhalend.

PION blijft zo op de tweede plaats in de poule achter Wijchen, met nog kleine vooruitzichten op promotie.

Wopke Veenstra


Ook PMC 2 verliest van het KasteelVrijdag 19 januari speelde PION 1 tegen het Kasteel 1 uit in Wijchen voor de SOS-competitie. Ondanks dat er nauwelijks ratingverschil was werd er maar liefst met 6-2 (wel wat geflatteerd) door ons verloren.

Op 3 februari ontvingen wij (PMC 2) weer het Kasteel. Bij beide teams deden spelers mee die ook al in de SOS-competitie hadden gespeeld.

Nu hadden wij gemiddeld 130 elopunten minder dan onze tegenstanders. Bovendien kon een van onze belangrijkste spelers, Niek van Diepen, wegens ziekte niet meespelen. Derhalve nam arbiter Huub ook achter het schaakbord plaats. We wisten dus al dat het heel zwaar zou worden.

Wim aan bord 4 heeft altijd respect voor zijn tegenstander maar geen ontzag, Zijn tegenstander Willem van Berkel met een rating >2000 werd dan ook met het gebruikelijke f4 ontvangen. Wim Kreeg wel wat initiatief maar het bleef binnen de remisemarge wat een goed resultaat was.

Huub aan bord 5 kreeg na zijn korte rokade een hevige koningsaanval te verduren. Zijn tegenstander offerde 2 stukken (dubieus?) maar kon geen matnet vinden. Ook al omdat Huub met zijn paarden steeds een verdediging vond wat uiteindelijk in een verdienstelijke remise eindigde.

Piet aan bord 6 met zijn gebruikelijke f4-opening kreeg initiatief, maar altijd in een ingewikkelde stelling. Ditmaal kon Piet niet de juiste zetten vinden en moest hij uiteindelijk capituleren.

Alex aan bord 7 speelde tegen de relatief jonge Kaz Haans, een talentvolle speler met een rating ruim in de 1900. Langzaam maar zeker kon je dat in het spel merken. Kaz kreeg steeds meer ruimte. Alex offerde een stuk voor 2 pionnen maar dat bood geen soelaas. Het werd toch een nederlaag.

Ikzelf aan bord 3 maakte een fout in de opening waardoor ik een amper te dekken dubbelpion in het centrum kreeg. Ik verloor mijn a-pion maar kon tegenspel bieden met mijn f-pion. Uiteindelijk deed ik in mindere stelling mijn loper in de aanbieding , die graag werd aanvaard. Door een listig torenzetje kon ik nu een eeuwig schaakmanoeuvre creëren, wat met tegenzin door mijn tegenstander werd aangenomen.

Herman aan bord 8 speelde tegen Niels Radder, dezelfde speler waarvan hij in de SOS-competitie had verloren. Nu kon hij revanche nemen. Zoals gewoonlijk kwam Herman lekker uit de opening met veel ruimte. Hij zette zijn tegenstander onder druk en kwam steeds beter te staan. Hij kwam na een afruil in een eindspel met 2 pionnen meer, wat voldoende was om ditmaal de winst te pakken.

Frans aan bord 2 kreeg na de opening steeds te maken met vervelende penningen. Hij weet zich te ontworstelen en tovert een ogenschijnlijk winnende aanval op het bord. Deze kon toch nog gepareerd worden, waarna een eindspel met ongelijke lopers en een pion minder voor Frans op het bord kwam. Frans moest alle zeilen bijzetten, maar slaagde er toch in om het remise te houden.

Als laatste was Jorg aan bord 1 nog bezig. Hij had een pion geofferd, waardoor zijn tegenstander een dubbelpion had, die de velden voor zijn lopers blokkeerden. Jorg rokeerde kort, zijn tegenstander lang. De partij kwam in een moeilijk eindspel terecht waarbij Jorg een paard had en 1 pion minder tegen zijn tegenstander een loper. Het uiteindelijke eindspel van koning en 3 pionnen tegen koning met 2 pionnen was net geen remise te houden.

Eindstand een 5-3- nederlaag.

Ton Thijssen


PMC 1 trekt aan het langste eind in wisselvallige wedstrijd tegen UVS 2In de wedstrijd PMC 1 – UVS 2 heeft de sterkste gewonnen. De ratings van PMC lagen gemiddeld 50 punten hoger dan die van het UVS-team. Maar zwakke en sterke momenten, geluk en pech speelden allemaal een rol bij het tot stand komen van de einduitslag. Het werd 4½ – 3½, maar met een beetje meer geluk had het 6-2 kunnen worden en een gelijkspel had ook gekund als UVS onze zwakke momenten nog iets vaker had afgestraft.

Ik kon de partijen goed volgen, want ik was zelf het eerste klaar. Tegen Tsiang Chung kwam er een versnelde Draak op het bord, die tot de 15e zet langs theoretische banen verliep. Van Tsiang was dat knapper dan van mij, want ik kende de theorie en hij niet. Met enkele krachtige damezetten dwong hij me om een smal paadje langs een gelijke stelling te bewandelen, maar even later overzag hij een manoeuvre waarmee ik een van zijn lopers kon winnen. De eerste overwinning voor PMC was daarmee een feit.

Invaller Ronald Zollinger volgde met een remise tegen Ron van Dijk. Ronald was voor de winst gegaan met een pionnenstorm op de damevleugel, maar deze werd helaas vakkundig afgestopt.

Ook Hidde Knippenberg remiseerde, na een korte maar ingewikkelde partij waarin Wouter Dinjens en hij elkaar niets toegaven en daar veel tijd voor gebruikten.

De voorsprong van PMC werd vergroot door Luuk de Ruijter. Luuk nam veel risico door de pionnen voor zijn koning naar voren te gooien, maar hij wist er een pion mee te winnen en wikkelde daarna af naar een paard-lopereindspel. Zoals wij weten is een paard-lopereindspel met een pion meer altijd gewonnen voor Luuk en ook nu wist hij de partij op de automatische piloot tot winst te voeren.

Toen ook Wim Molenkamp, die lange tijd moeilijk had gestaan, een remise binnenhaalde, werden we gerust op een goede afloop van de wedstrijd. Dat gevoel werd een zekerheid toen Michel Auwens, met nog drie minuten op de klok, tegen Ivar Heine een paard offerde voor aanval. Ivar moest materiaal teruggeven en leek het net droog te houden, maar met een venijnig pionzetje wist Michel de verdediging te breken en het punt binnen te halen. De laatste tijd was Michel wel eens slordig in de afwerking, wat hem meerdere punten heeft gekost, maar nu was hij scherp tot het eind.

De wedstrijd was daarmee gewonnen, maar daar bleef het helaas ook bij. Theo Wijnhoven had een goede stelling opgebouwd tegen Dennis Breuker, maar een moment van onoplettendheid deed hem de das om. Dennis kon in een eindspel met torens en ongelijke lopers een vrijpion creëren die niet meer te stuiten was.

Als laatste zwoegde Toon Janssen tot ver na de tijdcontrole om het volle punt binnen te halen. Toon, die enkele maanden geleden een zware operatie had ondergaan, zat voor het eerst weer achter het bord en dat ging hem niet slecht af. Hij creëerde twee vrijpionnen op de a- en de b-lijn en het leek een kwestie van tijd voor er een of twee zouden promoveren. Helaas bleek de plek die hij voor zijn paard nastreefde om de pionnenmars optimaal te ondersteunen een misrekening, want toen zijn paard op het gewenste veld aankwam, werd het er door een toren afgeslagen en kon een vijandelijke pion ongehinderd promoveren. Een zepert voor Toon, maar als revalidatie-oefening al met al toch behoorlijk geslaagd.

PMC 1 staat nu weer in de bovenste helft van de ranglijst en dat is maar goed ook, want er degraderen dit jaar drie teams.

Wopke Veenstra27 januari 2024

Nieuw verslag van team PION 1


Klik om te lezen: PION krijgt pak slaag in bekerwedstrijd tegen HMC (Wopke Veenstra)

21 januari 2024

Schaakvereniging PION organiseert beginnerscursus


Schaakvereniging PION Groesbeek bestaat 70 jaar en is nog steeds vitaal. Men speelt op vrijdagavonden in het cultureel centrum “de Mallemolen” aan de Kloosterstraat 11. Schaken bevordert het logisch denken, ruimtelijk inzicht en rekenvaardigheid. Om de schaaksport te verbreden organiseert PION een beginnerscursus voor senioren en jeugd.

De beginnerscursus bestaat uit een startboek en tussen de 10 en 14 lessen. Geplande start is in Februari en afhankelijk van de grootte / samenstelling zal er een tijdstip bepaald worden.

Voor de jeugd is de cursus en het eerste halfjaar lidmaatschap gratis. Voor de senioren kost de cursus 15 Euro. Verdere info of aanmelding bij secretaris Herman Brinkhof 06-30242154 of Alexander Bouwman 06-15213222

21 januari 2024

Nieuw verslag van team PION 2


Klik om te lezen: PION 2 komt net tekort voor de overwinning (Alexander Bouwman)

21 januari 2024

Nieuw verslag van team PION 1


Klik om te lezen: PION hard onderuit bij het Kasteel (Jo de Valk)

8 januari 2024

Nieuw verslag van team PION 2


Klik om te lezen: PION 2 blijft op kampioenskoers (Alexander Bouwman)