Drie gouden jubilarissen bij PIONSchaken is een sport die je tot op hoge leeftijd kunt beoefenen, maar een actief lidmaatschap gedurende 50 jaar is zelfs voor schaakclubs een zeldzaamheid. Toch kon schaakclub PION tijdens de jaarvergadering maar liefst drie leden huldigen die deze mijlpaal hadden behaald. Uit handen van voorzitter Wopke Veenstra ontvingen zij ieder een gouden speld met de beeltenis van uiteraard een pion.

De drie jubilarissen Arno Arents, Henk Arts en John Molenaar spelen alle drie nog in zowel de interne als de externe competitie mee. Arno is bovendien bestuurslid en Henk jeugdtrainer. Hun speelsterkte is nauwelijks achteruit gegaan sinds zij als clublid begonnen, hun verbondenheid met en inzet voor de club al helemaal niet.De drie jubilarissen, v.l.n.r. John Molenaar, Arno Arents en Henk Arts, geflankeerd door voorzitter Wopke Veenstra