Carnaval in Velp

Op vrijdag 11 november troffen wij de plaatselijke schaakvereniging uit Velp. Michel Auwens was verhinderd, Wim Gielen was zijn vervanger.

Om 22.00 uur zag ik plusjes voor Wopke, Wim en Arno en de rest ongeveer gelijk. Kort daarna won Ronald aan bord 6 na een sterke opening met wit en een doorslaande koningsaanval. Even hierna remise van Jo aan bord 7 na een ingewikkelde stelling met een vol schaakbord. Ook een remise van John aan bord 5 in een gelijke stelling. Het duurde nog geruime tijd voor Leo aan bord 2 zijn ervaren tegenstandster (Erika Belle) langzaam maar zeker inpakte. Quote van Erika ”Jij bent een maatje te groot” Het 4e punt kwam van Wopke aan bord 1, waar na tegendraadse rokades beiden voor aanval op de koning gingen. Wopke hield uiteindelijk een betere pionnenstructuur over en voerde dit bekwaam naar winst.

Het beslissende 5e punt kwam van Arno aan bord 8, die na een snelle afruil in het begin zijn tegenstander met een lelijke dubbelpion achterliet. Deze verdedigde zich tot het uiterste, maar Arno wist toch dit kleine voordeeltje helemaal te benutten tot de volle winst. Wim aan bord 3 opende met f4, waarna zijn tegenstander een pion offerde voor spel. Beiden speelden een degelijke partij waarna remise een logisch resultaat was.

Ikzelf aan bord 4 (wederom als laatste bezig) kwam aardig uit de opening, maar ging iets te snel in de koningsaanval. Mijn tegenstander had een venijnige zet op de damevleugel, waardoor ik positioneel met de rug tegen de muur kwam te staan. Het lukte om een remiseachtige stelling te bereiken, maar in tijdnood had mijn veel jongere tegenstander me tuk en kwam tot winst.

Al met al een keurige 5,5 – 2,5 overwinning.

Ton Thijssen