PION 4 start competitie voortvarend

Het viertal van PION 4 is de externe competitie volgens verwachting goed gestart in klasse 4J. De eerste competitiewedstrijd was tegen een jeugdteam van SMB. Dit jeugdteam bestond, vrij uitzonderlijk, volledig uit meisjes. Henk Arts wist aan bord 1 dermate veel vorkjes en tussenschaakjes op te bouwen, dat hij al vrij snel de zege binnen had. Ook Sjaak Thijssen aan bord 3 kreeg al vroeg in de partij voordeel. Toen zijn tegenstandster meer oog had voor haar eigen aanvalskansen dan voor haar verdediging, was ook hier het pleit snel beslecht.

Bij Jan van Kessel aan bord 4 waren er aanvankelijk om en om kansen. Jan kwam een stuk voor, moest dit weer inleveren, kreeg weer voordeel maar zag dat ook ditmaal verloren gaan. Toen hij tenslotte een kwaliteit voor kwam te staan, wist hij dit voordeel vast te houden en een mataanval te forceren. De partij van Paul Nillessen aan bord 2 nam de meeste tijd in beslag en Paul mocht zijn tegenstandster geen moment onderschatten. Uiteindelijk kwam hij positioneel beter te staan en wist dit met secuur manoeuvreren ook in winst om te zetten.

Met deze 4 0 overwinning is PION 4 de externe competitie uitstekend gestart.